ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

address ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ορφανίδου 1, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54626

Patsikas Dimitris

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

phone ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 2316 011313

Αρμενοπουλος

Αρμενοπουλος

-“Τραπεζικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Η νομιμότητά τους ενώπιον του ενωσιακού και του εθνικού δικαστή” (σε συνεργασία με τον Αθανάσιο Τάκη, Δ.Ν.), σε: Αρμενόπουλος, 2015, σελ. 191 επ.

Δείτε τη δημοσίευση