ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις του Δ.Γ.Πατσίκα σε επιστημονικά περιοδικά

Το πολιτειακό δημοψήφισμα του 1974: η οριστική κατάργηση του βασιλικού θεσμού, Σύγχρονα Θέματα, τεύχος 150-152, 2021, σελ. 133 επ.

Μια ακόμα αντισυνταγματική πτυχή φορολογικών διατάξεων σε ζητήματα παραγραφής, παρατηρήσεις στην απόφαση ΔιοικΕφΑθηνών 734/2020, Αρμενόπουλος, τεύχος 3/2021, σελ. 508 επ.

Η προστασία της υγείας ενόψει της τυπικής ισοδυναμίας των συνταγματικών διατάξεων, 17.12.2020, syntagmawatch.gr

Η δεκαπενταετής φορολογική παραγραφή και μια κριτική προσέγγιση της συναφούς νομολογίας, Σχόλιο στην ΣτΕ 732/2019 (Τμ. Β΄), Δικαιώματα του Ανθρώπου, τεύχος 83/2020, σελ. 173 επ.

Ο χρονικός περιορισμός των συνεπειών της αντισυνταγματικότητας καταλαμβάνει και τις συνέπειες της αντισυμβατότητας με την ΕΣΔΑ, παρατηρήσεις στην απόφαση ΔιοικΕφΘεσσαλονίκης 2234/2019, Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, τεύχος 4/2019, σελ. 763 επ.

Η εμβέλεια της ΣτΕ Ολ. 2287/2015 και η αποφυγή της ΜΔΠρΘεσ 3037/2018, σχόλιο στην απόφαση ΔιοικΠρωτΘεσσαλονίκης 3037/2018, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, τεύχος 4/2018, σελ. 403 επ.

Κοινοβουλευτικός έλεγχος των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Με αφορμή ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά κυρωτικού νόμου (σε συνεργασία με τον Ακρίτα Καϊδατζή, επίκουρο καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου), Δικαιώματα του Ανθρώπου, τεύχος 72/2017, σελ. 361 επ.

Τραπεζικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο: η νομιμότητά τους ενώπιον του ενωσιακού και του εθνικού δικαστή (σε συνεργασία με τον Αθανάσιο Τάκη, Δ.Ν.), Αρμενόπουλος, τεύχος 2/2015, σελ. 191 επ.

Το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015: πολιτικό και συνταγματικό χρονολόγιο, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, τεύχος 4/2015, σελ. 528 επ.

Salus patriae suprema lex esto: Σκέψεις για τον δικαστικό έλεγχο σε συνθήκες «δημοσιονομικού εκτροχιασμού», Πέμπτο και έκτο κοινό σεμινάριο Συνταγματικού Δικαίου, εκδ. ΕΚΠΑ, 2015, σελ. 213 επ.