ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ekfa

Μόνο ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης

Με τις διατάξεις του ν. 4670/2020 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα και το ν. 4387/2016. Μεταξύ άλλων, o ΕΦΚΑ μετονομάστηκε σε e-ΕΦΚΑ και εντάχθηκαν σε αυτόν οι κλάδοι κύριας και επικουρικής ασφάλισης της συντριπτικής πλειονότητας των υπαρχόντων ασφαλιστικών ταμείων. Μια από τις βασικότερες μεταρρυθμίσεις είναι και η υποχρεωτική πλέον ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την απονομή σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους. Ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα στην ηλεκτρονική υπηρεσία Ψηφιακής Απονομής Σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Σε κάθε περίπτωση, πριν ξεκινήσει ο ασφαλισμένος τη διαδικασία πρέπει να έχει βεβαιωθεί ότι θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (ενδεχομένως να χρειάζεται και η εξαγορά πλασματικών χρόνων ασφάλισης), αλλά και να είναι εφοδιασμένος με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να προσκομιστούν μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στον ασφαλιστικό φορέα. Για τα εν λόγω δικαιολογητικά, τον υπολογισμό του χρόνου ασφάλισης και την απαραίτητη προεργασία για την ορθή υποβολή της αίτησης, επικοινωνήστε απευθείας με το τηλ. 2316011313.