ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Δικηγορικό Γραφείο

ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Δημήτριος - Γεώργιος & Συνεργάτες

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος - Γεώργιος Πατσίκας

Γεννήθηκε στη Βέροια το 1987. Αφού αρίστευσε στο 4ο Λύκειο Βέροιας, το 2005 εισήχθη στο τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αποφοίτησε με βαθμό «λίαν καλώς», ενώ το καλοκαίρι του 2009 πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στη Βουλή των Ελλήνων.

Κατόπιν της εκπλήρωσης της στρατιωτικής του θητείας, ολοκλήρωσε με επιτυχία το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. στην κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης με βαθμό «άριστα».

Υπήρξε δε για δύο έτη (2017 και 2018) εξωτερικός συνεργάτης στο ίδιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Επίσης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 δίδαξε Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο στη Σχολή Αστυφυλάκων.

Γνωρίζει την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (παρά Πρωτοδίκαις από το 2012, παρ' Εφέταις από το 2017).

Το 2022 υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ., για την οποία είχε λάβει υποτροφία από το ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, λαμβάνοντας τον βαθμό "άριστα". Εντός του ίδιους έτους, η διατριβή εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Σάκκουλα με τίτλο "Η συνταγματική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας - Οι διαβαθμίσεις της έντασης του ελέγχου συνταγματικότητας στις αποφάσεις της ολομέλειας (2011-2020)". 

Τομείς Ειδίκευσης

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στον ευρύτερο τομέα του Διοικητικού Δικαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ / ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Φορολογικό Δίκαιο

Αντίκρουση φορολογικών ελέγχων
Ενδικοφανής προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
Ένδικα βοηθήματα και μέσα στα διοικητικά δικαστήρια
Ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά αναγκαστικής εκτέλεσης (π.χ. δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών)
Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών
Ποινική αντιμετώπιση φορολογικών αδικημάτων

consultation
location

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

 • Αιτήσεις συνταξιοδότησης
 • Αμφισβήτηση ποσών συντάξεων και ποσοστών αναπηρίας
 • Διεκδίκηση αναδρομικών εισφορών και συντάξεων

Υπαλληλικό Δίκαιο

 • Πειθαρχικά παραπτώματα και επιβολή ποινών
 • Διαθεσιμότητα-αργία
 • Προαγωγές
 • Μετατάξεις – Μεταθέσεις
 • Αποσπάσεις

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

 • Προετοιμασία αιτήσεων και σχετικών εγγράφων για συμμετοχή σε προκηρύξεις και διαγωνισμούς δημοσίων φορέων (π.χ. ΑΣΕΠ)
 • Κατάθεση ενστάσεων και ενδίκων βοηθημάτων κατά των προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων

Αγορά Ακινήτων

 • Έρευνα σε κτηματολόγιο-υποθηκοφυλακείο
 • Συμβουλή για τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαίων
 • Απόκτηση golden visa

Εκλογικό Δίκαιο

 • Ενστάσεις κατά εκλογικών αποτελεσμάτων
 • Ασυμβίβαστα – Κωλύματα για συμμετοχή σε εκλογές

Μεταφράσεις

 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά

Εκδόσεις - Δημοσιεύσεις

Η συνταγματική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας - Οι διαβαθμίσεις της έντασης του ελέγχου συνταγματικότητας στις αποφάσεις της ολομέλειας (2011-2020)

Σκοπός της μονογραφίας είναι η διάγνωση και κριτική αποτίμηση των διαβαθμίσεων της έντασης του ελέγχου συνταγματικότητας στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έπειτα από την οριοθέτηση του αντικειμένου της μελέτης του (Μέρος Ι), ο συγγραφέας προβαίνει στη συστηματική ανάλυση των αποφάσεων της Oλομέλειας του ΣτΕ, οι οποίες εκδόθηκαν εντός της δεκαετίας της κρίσης (2011-2020) και αφορούν έξι ειδικότερα θεματικά πεδία: τη δημοσιονομική πολιτική, την κοινωνική ασφάλιση, τη διοικητική οργάνωση, την οικονομική ελευθερία, την παιδεία και το περιβάλλον (Μέρος ΙΙ). Η επεξεργασία του νομολογιακού υλικού οδηγεί στον εντοπισμό και στην καταγραφή τριών κλιμακωτών επιπέδων έντασης του δικαστικού ελέγχου: του οριακού, του ενδιάμεσου και του εντατικού ελέγχου (Μέρος ΙΙΙ). Η σχηματική αυτή ταξινόμηση, που διαπνέεται και από τις αντίστοιχες διαβαθμίσεις της έντασης του ελέγχου που ασκεί το αμερικανικό Supreme Court, αποτελεί ένα πρωτότυπο μοτίβο προσέγγισης των δικαστικών αποφάσεων, καθώς σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζουν, όχι τόσο το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου ή η δικανική ορολογία, αλλά κυρίως οι μεθοδολογικές τεχνικές που χρησιμοποιεί το ΣτΕ. Ο συγγραφέας διαπιστώνει, επίσης, ότι η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του ΣτΕ μέσω της εισαγωγής του θεσμού της «πρότυπης» δίκης και της διασταλτικής ερμηνείας των δικονομικών εξουσιών του, με την ευχέρεια χρονικού περιορισμού του ακυρωτικού αποτελέσματος, έχουν συμβάλει στη μετατροπή του ελέγχου συνταγματικότητας σε συγκεντρωτικό, κύριο και αφηρημένο, άρα και στη σταδιακή μετεξέλιξη του ΣτΕ σε de facto συνταγματικό δικαστήριο (Μέρος IV). Συμπερασματικά, όπως επισημαίνει στον πρόλογό του ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ακρίτας Καϊδατζής, «Με τη μονογραφία του ο Δημήτρης Πατσίκας πετυχαίνει έναν πολύ δύσκολο συνδυασμό. Προσφέρει, από τη μια, στον νομικό της πράξης μια κατατοπιστική, πλήρη και ευσύνοπτη παρουσίαση της συνταγματικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως διαμορφώθηκε κατά τη δεκαετία της κρίσης, αλλά και από την άλλη, ταυτόχρονα, στον θεωρητικό μελετητή, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, το πρωτογενές υλικό που του επιτρέπει να σχηματίσει εικόνα για την πορεία του Συμβουλίου της Επικρατείας ως δικαστηρίου συνταγματικότητας και τη θέση του στη λειτουργία του πολιτεύματος».

Δημοσιεύσεις του Δ.Γ.Πατσίκα σε επιστημονικά περιοδικά

Το πολιτειακό δημοψήφισμα του 1974: η οριστική κατάργηση του βασιλικού θεσμού, Σύγχρονα Θέματα, τεύχος 150-152, 2021, σελ. 133 επ.

Μια ακόμα αντισυνταγματική πτυχή φορολογικών διατάξεων σε ζητήματα παραγραφής, παρατηρήσεις στην απόφαση ΔιοικΕφΑθηνών 734/2020, Αρμενόπουλος, τεύχος 3/2021, σελ. 508 επ.

Η προστασία της υγείας ενόψει της τυπικής ισοδυναμίας των συνταγματικών διατάξεων, 17.12.2020, syntagmawatch.gr

Η δεκαπενταετής φορολογική παραγραφή και μια κριτική προσέγγιση της συναφούς νομολογίας, Σχόλιο στην ΣτΕ 732/2019 (Τμ. Β΄), Δικαιώματα του Ανθρώπου, τεύχος 83/2020, σελ. 173 επ.

Ο χρονικός περιορισμός των συνεπειών της αντισυνταγματικότητας καταλαμβάνει και τις συνέπειες της αντισυμβατότητας με την ΕΣΔΑ, παρατηρήσεις στην απόφαση ΔιοικΕφΘεσσαλονίκης 2234/2019, Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, τεύχος 4/2019, σελ. 763 επ.

Η εμβέλεια της ΣτΕ Ολ. 2287/2015 και η αποφυγή της ΜΔΠρΘεσ 3037/2018, σχόλιο στην απόφαση ΔιοικΠρωτΘεσσαλονίκης 3037/2018, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, τεύχος 4/2018, σελ. 403 επ.

Επίκαιρη Αρθρογραφία

Μόνο ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης

Μόνο ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης

Με τις διατάξεις του ν. 4670/2020 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα και το ν. 4387/2016. Μεταξύ άλλων, o ΕΦΚΑ μετονομάστηκε σε e-ΕΦΚΑ και εντάχθηκαν σε αυτόν οι κλάδοι κύριας και επικουρικής ασφάλισης της συντριπτικής πλειονότητας των υπαρχόντων ασφαλιστικών ταμείων. Μια από τις βασικότερες μεταρρυθμίσεις είναι και η υποχρεωτική πλέον ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την …

Μόνο ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης Διαβάστε Περισσότερα »

Tα «Μνημόνια», ο κορωνοϊός και ο έλεγχος συνταγματικότητας

Tα «Μνημόνια», ο κορωνοϊός και ο έλεγχος συνταγματικότητας

Έπειτα από τη δημοσιονομική κρίση και την κοινώς αποκαλούμενη «μνημονιακή» περίοδο, η χώρα μας εισήλθε (σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα) σε μια νέα έκτακτη συνθήκη· αυτήν που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού. Η διαφορά βεβαίως των δύο περιπτώσεων είναι σαφής και έγκειται στο γεγονός ότι ο εν λόγω επικίνδυνος ιός συνιστά μια παγκόσμια απειλή, σε αντίθεση με …

Tα «Μνημόνια», ο κορωνοϊός και ο έλεγχος συνταγματικότητας Διαβάστε Περισσότερα »

Τα «όρια» για τα αναδρομικά έθεσε το Συμβούλιο της Επικρατείας

Τα «όρια» για τα αναδρομικά έθεσε το Συμβούλιο της Επικρατείας

Σε προσδιορισμό των προσδοκιών για τις διεκδικήσεις των αναδρομικών, προκειμένου να υπάρξουν προσεγγίσεις κοντά στην πραγματικότητα, προέβη κατά τη διάρκεια της κρίσιμης δίκης που διεξήχθη την Παρασκευή στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, τονίζοντας ότι «στόχος της πιλοτικής δίκης είναι οι διευκρινίσεις αν τυχόν υπάρχουν κενά σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες …

Τα «όρια» για τα αναδρομικά έθεσε το Συμβούλιο της Επικρατείας Διαβάστε Περισσότερα »

Βρείτε μας στο χάρτη